regulamin

Regulamin określa zasady robienia zakupów w sklepie www.meblujemy.pl

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.meblujemy.pl, ul.Wołczyńska 50 siedzibą w Poznaniu, NIP 777226806 jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Sklep internetowy www.meblujemy.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu internetowego www.meblujemy.pl, lecz w szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane również przez telefon oraz e-mailem.
3. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.meblujemy.pl są oryginalne, fabrycznie nowe oraz wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT.
6. Do cen zamówienia doliczane są koszty przesyłki i jej ubezpieczenie.
7. Sklep www.meblujemy.plzastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
8. Zamówienie przechodzi do realizacji w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zmiany statusu zamówienia z “oczekiwanie” na status “realizowanie”. W szczególnych przypadkach, sklep zastrzega sobie prawo do niepotwierdzania przyjętego zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź mailowo.
9. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych. Sklep www.meblujemy.plzastrzega sobie prawo do nie przyjęcie zamówienia w przypadku, gdy dane klienta będą niekompletne.
10. Zamówienia zostaną zrealizowane tylko w przypadku dostępności towaru w magazynie lub u naszych dostawców. Gdy akurat brakuje części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
11. Płatność za zamówiony towar można dokonywać przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem na konto sklepu www.meblujemy.pllub w siedzibie firmy.
12. Płatności za towar są obsługiwane przez firmę Płatności.pl, sklep www.meblujemy.pl nie odpowiada za ewentualnie opóźnienia wynikające z działalności firmy Płatności.pl
13. Czas realizacji zamówienia:
14. płatności przy odbiorze liczy się od chwili złożenia zamówienia do chwili przekazania zamówienia kurierowi.
15. płatności kartą płatniczą lub przelewem liczy się od momentu zaksięgowania pieniędzy za zakupiony towar na koncie bankowym do chwili przekazania zamówienia kurierowi.
16. Sklep www.meblujemy.plzastrzega sobie prawo do zmiany czasu dostawy z powodów od niego nie zależnych. Klient będzie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku wydłużenia czasu dostawy Klient ma prawo do kasacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
W przypadku zamówień składających się z kilku towarów o różnym podanym czasie realizacji, termin dostawy będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia.
17. Sklep www.meblujemy.pl zobowiązuje się nie ujawniać indywidualnych danych Klienta osobom trzecim bez wcześniejszej zgody użytkownika.
18. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewniamy wszystkim użytkownikom strony możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte z serwisu. Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w serwisie www.meblujemy.plpodając swój adres e-mail i hasło.
19. Przesyłka jest zlecana zewnętrznej firmie kurierskiej, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie towaru w trakcie transportu. W przypadku uszkodzenia towaru z winy firmy kurierskiej będzie ona obciążona kosztami naprawy lub/i ewentualnej wymiany towaru na nowy.
20. Odbierający ma obowiązek sprawdzić przy kurierze, czy otrzymany towar nie został uszkodzony, jeżeli kupujący wykryje uszkodzenie należy przy kurierze sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcia przesyłki a następnie powiadomić Sklep o zaistniałej sytuacji droga mailową bądź telefoniczną.
21. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) Przyjęcie przez Sklep zwracanego towaru jest warunkowane:
a)terminem, maksymalnie 10 dni od czasu otrzymania przesyłki,
b)towar oraz opakowanie nie mogą nosić śladów użytkowania, winny być w stanie niezmienionym,
c)do przesyłki musza zostać dołączone dowód zakupu oraz karta gwarancyjna (dla produktów posiadających kartę gwarancyjną).
22. Zwroty prosimy kierować na adres Sklepu z dopiskiem „zwrot” po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu tego ze Sklepem. Klient dokonuje zwrotu na koszt własny. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
23. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@myin.pl lub telefonicznie pod nr 61 222 4696. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, opisać przedmiot reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
24. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
25. Wybarwienia tkaniny obiciowej w krzesłach zakupionych w różnych odstępach czasu mogą różnić się odcieniem. Powyższe nie stanowi podstawy reklamacji.
26. Elementy szklane (blaty, półki) wykonane są ze szkła hartowanego. Proces hartowania daje klientowi bezpieczeństwo użytkowania. Hartowanie nie zapewnia większej twardości szkła, dlatego zarysowania szyby wynikające z nieodpowiedniego użytkowania nie będą podstawą do reklamacji.
27. Informujemy, że nie wszystkie oferowane przez nas modele krzeseł, stołów, hockerów i zestawów przeznaczone są do obiektów użyteczności publicznej (puby, restauracje, bary, remizy, stołówki itp.)
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Copyright 2011 meblujemy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

http://freakstudio.pl/

Sklepy internetowe i-sklep.pl